Psykolog Lone Christesen

Metode ISTDP

METODE/ISTDP

ISTDP er en forkortelse af Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy. ISTDP er en videnskabeligt baseret psykoterapeutisk metode, der hviler på klassisk psykoanalyse, moderne  tilknytningsteori og nyere neuroaffektiv forskning. Den neuroaffektive forskning informerer os om, at kontakt med vores dybere følelser udgør et slags indre kompas, der er af afgørende betydning for den psykiske sundhed, selvværdet og friheden til at sætte grænser, træffe beslutninger og sunde valg, og leve det liv, vi ønsker.

Kontakten til vores dybere følelser kan imidlertid tidligt i livet være blevet svækket som følge af udviklings- og tilknytningstraumer. ISTDP kan forstås som en avanceret terapiform, hvis fokus er bearbejdning af traumer og relationelle svigt.

Der kan i stedet for kontakten til følelserne have udviklet sig kropsangst, samt en række uhensigtsmæssige forsvarsmønstre, der som livet skrider frem kommer til at udgøre enorme begrænsninger. Disse uhensigtsmæssige mønstre ses eksempelvis som en hård indre kritiker, som forsømmelse af en selv og ens basale behov, eller som ensomhed som følge af oplevelser af afstand i forholdet til andre.

Følelserne, kropsangsten og de begrænsende forsvarsmønstre er fokus for den psykoterapeutiske behandling i ISTDP. Når man begynder at kende og forstå, hvad der foregår i ens følelsesliv og hvilke usunde reaktionsmønstre man gør brug af, giver det frihed til forandring. Under behandlingen arbejder såvel psykolog som klient meget fokuseret, opmærksomt og engageret i terapien, og et forløb med ISTDP vil af den grund ofte opleves som følelsesmæssigt krævende og intens, men samtidig dybt meningsfuldt. ISTDP er desuden kendt som en terapiform, der accelerer forandringsprocesserne i terapien.

Det har i psykoterapiforskningen vist sig, at det med denne terapimetode er muligt at skabe store og varige forandringer i personligheden.  ISTDP har i psykoterapiforskningen vist sig effektiv over for en række psykiske lidelser og tilstande og har også vist sig effektiv, der hvor mere symptomfokuserede terapiformer ikke formår at give god og varig effekt.

Hvis du er nysgerrig efter yderligere information kan du klikke på nedenstående link, hvor du finder forskningsresultater og litteratur omhandlende intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)..