Psykolog Lone Christesen

Supervision

SUPERVISION OG ANDRE YDELSER

Jeg tilbyder supervision til psykologer med henblik på at opnå autorisation, samt individuel og gruppesupervision til ansatte, der i offentlige og private organisationer arbejder med menneskelige relationer.

Jeg tilbyder desuden kompetenceudvikling af ledere og medarbejder i offentlige og private virksomheder inden for områderne krisehåndtering/afholdelse af defusingsamtaler, stresshåndtering og udvikling af det psykiske arbejdsmiljø/organisationskulturen.

Eksempler på opgaver, der er løst inden for ovenstående områder:.

 • Kompetenceudvikling af grupper af kommunale ledere inden for området krisehåndtering og afholdelse af defusingsamtaler.
 • Kompetenceudvikling/undervisning af ca. 200 mentorer tilknyttet en kommune med fokus på viden om psykisk sygdom, kommunikation og relationelle færdigheder.
 • Kompetenceudvikling af ansatte i kommunalt Jobcenter med fokus på viden om psykisk sygdom og kommunikation.
 • Kompetenceudvikling af større gruppe kommunalt ansatte ledere inden for området stresshåndtering.
 • Kompetenceudvikling inden for områderne kommunikation og psykisk lidelse for ansatte ved kommunale bosteder.
 • Foredrag om ADHD i regi af PsykInfo. Målgruppe: Større grupper af patienter og pårørende.
 • Oplæg for bylægeforening om psykoterapeutisk behandling af depression .
 • Undervisning af ansatte i regionspsykiatrien inden for området ADHD.
 • Undervisning af ca. 60 ansatte i en kommunal bostøtte inden for området ADHD.
 • Supervision af medarbejdere i socialpsykiatrien.
 • Supervision af kommunalt ansatte medarbejdere inden for plejesektoren.
 • Supervision af psykologer med henblik på opnåelse af autorisatio