Psykolog Lone Christesen

Psykoterapi/krisehjælp

PSYKOTERAPI/KRISEHJÆLP

Jeg tilbyder behandling af en bred vifte af psykiske og følelsesmæssige problemstillinger. Målet for behandlingen er altid at hjælpe mine klienter til at opnå bedring og nå deres mål for terapien så hurtigt som muligt.

Jeg foretager indledningsvis i samtaleforløbet en vurdering af din psykiske problematik, og et samtaleforløb vil derefter metodisk blive tilrettelagt individuelt afhængig af problemets art. Jeg har erfaring med at arbejde med terapimetoder fra såvel den korttidsdynamiske, den skematafokuserede og den kognitive tradition, men anvender overvejende metoden ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy ). ISTDP er en intensiv videnskabeligt baseret terapiform, der i psykoterapiforskningen har vist sig særdeles effektiv over for en lang række psykiske lidelser og problemstillinger. Valget af den psykoterapeutiske metode vil dog altid blive tilpasset de psykiske og følelsesmæssige problematikker du søger hjælp til.

Jeg deltager fortløbende i efteruddannelse og modtager videosupervision med henblik på at optimere kvaliteten af mit arbejde.

Gennem dit samtaleforløb vil jeg løbende bede om feedback fra dig, således at muligheden for at behandlingen er på rette spor og medfører bedring optimeres.

Jeg tilbyder psykoterapeutisk behandling og rådgivning til følgende problemstillinger:

  • Stress/belastningsreaktioner
  •  Depression/tristhed – eller oplevelse af at mangle glæde, mening og retning i livet
  • Angst – let til moderat socialfobi, generaliseret angst, vedvarende oplevelser af indre rastløshed, anspændthed og uro.
  • Pinefulde vedvarende bekymringstanker og selvkritik
  • Modløshed, træthed knyttet til psykiske faktorer og udbrændthed.
  • Sorg, angst og kriser forårsaget af  livsbegivenheder som dødsfald, tab, skilsmisse, sygdom, ulykker og overfald.
  • Lavt selvværd, ensomhed, selvusikkerhed og andre vanskeligheder i forholdet til andre mennesker.
  • Lettere spiseforstyrrelser, overforbrug af alkohol og anden selvskadende adfærd.
  • Konflikter og belastninger i forhold til partner/ægtefælle, kolleger, forældre og børn.
  • Parterapi og rådgivning til par