Psykolog Lone Christesen

Dynamisk coaching

Dynamisk coaching

Undersøgelser viser, at de mest efterspurgte kompetencer hos ledere er gode interpersonelle kompetencer. Herunder hører evnen til at skabe et godt arbejdsmiljø, besidde gode kommunikationsevner, at kunne motivere og engagere andre samt have gode samarbejdsevner.

En anden måde at sige dette på er, at ledere skal besidde følelsesmæssig intelligens, for at lykkes i personaleledelsen. Hvis du ønsker at udvikle dig inden for disse eller andre relaterede områder, er dynamisk coaching det rette valg for dig.

Dynamisk coaching er en samtaleform, der retter sig mod dig, der ser livet som en kontinuerlig læringsproces og er nysgerrig på at udvikle dig yderligere.

Du kan være nøglemedarbejder, mellemleder eller leder i en organisation, hvor du har oplevet ikke helt at lykkes med det, du gerne vil opnå. Samtidig har du en fornemmelse af, at det er forhold i dig, der stiller sig i vejen for, at du kan fungere optimalt.

Dynamisk coaching fokuserer på, først at bevidstgøre og derefter at løsne op for de ubevidste blokeringer, der forhindrer dig i at agere følelsesmæssigt, mentalt og handlingsmæssigt fleksibel. Målet for samtalerne definerer du, men det vil erfaringsmæssigt ofte inkludere elementer som at besidde handlemæssig frihed, at kunne håndtere konflikter konstruktivt, at kunne skabe trygge og tillidsfulde relationer og kommunikere effektivt.

Når det hedder dynamisk coaching, er det fordi der arbejdes med hele paletten i en bevægelse mellem psykologisk baggrund, automatisk indlært adfærd og de blokeringer i det indre, der forhindrer brug af situationstilpassede og smidige handlemuligheder.

I min rolle som coach trækker jeg på min viden og erfaring som tidligere leder, som HD i organisation samt på årelang erfaring som klinisk psykolog.  

Værdigrundlaget i mit arbejde som dynamisk coach kan udtrykkes med et udsagn, der tillægges Albert Einstein:

 

                                                                                                         ”Failure is success in progress”