Psykolog Lone Christesen

Metode ISTDP

METODE/ISTDP

ISTDP er en forkortelse af Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy. ISTDP er en videnskabeligt baseret psykoterapeutisk metode, der hviler på klassisk psykoanalyse, moderne  tilknytningsteori og nyere neuroaffektiv forskning.

ISTDP er en effektiv terapeutisk metode, der er kendt for at accelerere forandringsprocessen, idet der arbejdes med at komme ind til sagens kerne i forhold til, hvad der skaber de psykiske problemer. Målet for behandlingen med ISTDP er  således ikke blot symptomreduktion, men at skabe varige forandringer i forholdet til en selv og i forholdet til andre.

ISTDP er en såkaldt tværdiagnostisk metode, der har vist sig at have god effekt, også der hvor andre terapeutiske metoder ikke har haft virkning.

ISTDP kan således være et godt valg for dig, der før har været i terapi, men ikke har opnået bedring eller den ønskede varige forandring. 

Hvis du er nysgerrig efter yderligere information kan du klikke på nedenstående link, hvor du finder forskningsresultater og litteratur omhandlende intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).