Psykolog Lone Christesen

Parterapi/parrådgivning

PARTERAPI/PARRÅDGIVNING

Et godt parforhold har vist sig at være afgørende for den enkelte partners trivsel. Mange par kan imidlertid berette om, hvordan de i deres samliv har svært ved at kommunikere og i stedet igen og igen afspiller de samme destruktive kommunikations- og samspilsmønstre. Det kan dreje sig om at bagateller udløser skænderier, der hurtigt accelererer, at den ene taler ned til den anden eller at en eller begge trækker sig tilbage uden at ville tale.

Sådanne samspilsmønstre er ødelæggende for trivslen i parforholdet, efterlader konflikterne uløste og påvirker i længden parforholdet og eventuelle børn meget negativt.

Fra forskningen findes der i dag en del viden om, hvad der gør gode parforhold gode. I parterapien kan jeg hjælpe jer med at kigge nærmere på de temaer, der er på spil i parforholdet og på de destruktive samspils- og kommunikationsmønstre, der truer med at ødelægge forholdet, således at i kan bevæge jer i retning af mere trivselsfremmende samspil.

Parterapi er for par, der ønsker at gøre en aktiv og engageret indsats for forholdet. I parterapien arbejdes der med de temaer, i ønsker at fokusere på. Det kan drejer sig om:

  • Kommunikationsvanskeligheder. De gentagne og kendte konflikter og problemer i ikke formår at få løst.
  • Jeres forventninger til parforholdet
  • Problemer omhandlende følelsesmæssig nærhed, savn og længsler.
  • Problematikker i sammenbragte familier.
  • Utroskab, der truer med at ødelægge forholdet.

Jeg vil i terapien hjælpe jer med at skabe trygge rammer for en åben kommunikation, således at i kan opdage jeres destruktive samspilsmønstre og lære sundere og mere trivselsfremmende måder at kommunikere og omgås hinanden på. Jeg vil i terapien også give jer individuel feedback, således, at i kan få øje på og begynde at ændre de uhensigtsmæssige mønstre, der ikke tjener jer selv og parforholdet godt. Målet er at forebygge samlivsbrud og skabe et parforhold med større tilfredshed med samlivet og forpligtelse overfor hinanden.