Psykolog Lone Christesen

Om mig

Psykolog Lone Christesen

Jeg er uddannet cand.psych fra Århus Universitet i 2004. Derudover er jeg offentlig autoriseret psykolog af Psykolognævnet under Socialministeriet og offentligt godkendt specialist i psykoterapi.

Før min uddannelse som psykolog er jeg uddannet fysioterapeut og HD(O), og jeg har desuden  en 1-årig familieterapeutisk efteruddannelse fra Kempler Instituttet.

Jeg har erfaring fra flere års ansættelse i psykiatrien og ekstensiv erfaring i at arbejde med psykiske problemstillinger med voksne, par og unge. I mit arbejde som psykolog lægger jeg vægt på at møde mine medmennesker med respekt og en anerkendende holdning, samt at den samtaleterapeutiske behandling foregår i en tryg atmosfære.

Jeg er godkendt specialist i psykoterapi , med særlig ekspertice inden for den terapeutiske metode ISTDP, og jeg anser fortsat udvikling og løbende efteruddannelse for vigtig.

Jeg modtager løbende videosupervision, aktuel af supervisor Jonathan Entis og deltager i øvrigt jævnligt i efteruddannelse og forskningsseminarer. Et væsentligt punkt i mit virke som psykolog er således at søge at forfine mine terapeutiske færdigheder og tilegne mig ny viden og inspiration. Det betyder, at min behandling og rådgivning kan tage højde for resultaterne af ny forskning og viden. Deltagelse i videosupervision betyder også, at jeg løbende får mit arbejde vurderet af andre.

Som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening har jeg offentlig godkendelse som psykolog, lige som jeg er underlagt psykologlovens regler for god psykologpraksis og foreningens etiske regler for nordiske psykologer.

Jeg er medlem af følgende foreninger og selskaber:

  • Dansk Psykolog Forening
  • Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
  • Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab
  • Akademi for Integrerende Psykoterapi
  • ISTDP – Danmark (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy), 

Uddannelse

1999-2004
Cand.Psych. Århus Universitet. Speciale: Tilknytning og udvikling af psykopatologi.

1988-1993
HD i organisation fra handelshøjskolen i København. 

1985-1988
Fysioterapeut fra fysioterapeutskolen i København.

1980-1982
Scholarshipstuderende gennem Danmark-Amerikafonden ved Bowling Green State University og Whittier College, USA.

1976-1979
Sproglig student. Marie Kruse Skole, Farum.

Videreuddannelse

2016 – aktuelt
Løbende deltagelse i Master Class videosupervision med Jon Frederickson.

2014-2016
Deltagelse i 3-årigt efteruddannelsesprogram i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi – ISTDP.

2009-2011
2-årig psykoterapeutisk efteruddannelse i dynamisk psykoterapi ved Akademi for Integrerende Psykoterapi. Uddannelsen opfylder Dansk Psykologforenings krav til specialistgodkendelse i psykoterapi.

2006-2017
Specialistgodkendt som specialist I psykoterapi, voksne.. Autoriseret af psykolognævnet. Certificeret PREP-leder. PREP, der står for Prevention and Relationship Enhancement Program, er et forskningsbaseret kursusprogram for par.

2006
Autoriseret af Psykolognævnet.

1998- 1999
Kempler Instituttets videreuddannelse i oplevelsesorienteret familieterapi.

Erhvervserfaring

2006 – aktuelt
Selvstændig psykologpraksis i Silkeborg.

Jeg varetager derudover løbende supervisions- og undervisningsopgaver.

2008-2011
Psykolog ved Lokalpsykiatrisk Center, Silkeborg.

Primære arbejdsopgaver:

  • Visitation
  • Udredning
  • Diagnostik
  • Psykologisk undersøgelse og psykoterapeutisk behandling.

Medlem af Kriseterapeutisk Beredskabsledelse, Region Midtjylland.

2007-2008
Psykolog ved Regionspsykiatrien i Horsens.
Opgaver identiske med dem, der ses beskrevet under ansættelsen ved Lokalpsykiatrisk Center, Silkeborg.

2005-2007
Psykolog ved PPR i Herning Kommune. Udrednings- rådgivnings- og behandlingsopgaver i forhold til henviste børn og deres familier.

2005
Psykolog ved arbejdsmiljøafdelingen i Viborg Amt.

Planlagde og underviste ved temadage og kurser for medarbejdere i sundhedssektoren. Kursernes temaer var typisk stress, samarbejde og konflikthåndtering.

2004
Psykolog ved Børne-og ungdomspsykiatrisk Ambulatorium ved Herning Sygehus.

1999-2003
Underviser, Stuer Erhvervsskole.

Gennemførte lederuddannelser for ledere i sundhedssektoren.

1990-1997
Lægemiddelkonsulent og efterfølgende salgschef med ledelsesansvar for 12 konsulenter i medicinalfirmaerne Glaxo Danmark og Lundbeck.

1988-1990
Fysioterapeut i privatpraksis.

1984-1985
Lærer ved United World College, Montezuma, USA. Underviste unge studerende fra 62 forskellige nationer i vildmarksrelaterede færdigheder.

1980-1984
Lærer ved Minnesota Outward Bound School, USA.
Fungerede som instruktør/vejleder på vildmarksture med kriminelle unge

Kurser

2023

 

Annual Malmø Conference on Managing the Resistance, w/ Jonathan Entis.

2022

Unlocking Syntonic Character Pathology. Advanced ISTDP course with Joel Town.

ISTDP for Personality Disorders. 3-day Immersion. Allan Abbass

2021
Treatment of Major Depression in ISTDP.
Allan Abbass MD.

3 Days Immersion. Working with moderate and high Resistance in ISTPD. Allan Abbass

2020
3 days Immersion. Reaching Through Resistance. 
Allan Abbass MD.

Deltagelse i 6th Danish Immersion with Dr. Allan Abbass. “Reaching through resistance with ISTDP”

Deltagelse i on-line 3 days course with Dr. Allan Abbass. “Reaching through resistance with ISTDP”

2019
Deltagelse i 5th. Danish Immersion med Dr. Allan Abbass.

3 dages seminar med Dr. John Rathauser/USA.

Colliding with the resistance.

2018
Deltagelse i:  4th Danish ISTDP Immersion med professor Allan Abbass. Treatment of the fragile patient.

Deltagelse i konference.

Emotion Revolution, Bergen.

2017
Deltagelse i 3rd Danish Immertion in

Davanloo´s ISTDP. Professor Allan Abbass. Treatment of the highly resistant client.

2016
Konferencedeltagelse. International Experiental Dynamic Therapy Association, Amsterdam.

Healing Attachment Traume with Short-term Dynamic Psychotherapy.

D. Robert Neborsky.

Dansk Selskab for ISTDP.

Direct Assessment and treatment of emotional factors in psychosomatic conditions using ISTDP

Dr. Allan Abbass

2nd Danish Immersion in ISTDP with dr. Allan Abbass

“The Spectrum of Suitable Patients and Core Interventions in Davanloo’s ISTDP: Foundations of the Technique”

2015
Kursus i Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Behandling af repression.

Underviser Jon Frederickson, MSW.

Kursus i Neo-Pi-r

Test til undersøgelse af personligheden.

Dansk Psykologforening

Kursus i Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) for treatment resistant depression.

m Dr. Allan Abbass. 1.st Danish Immersion.

Danish Society for ISTDP.

2014
Kursus i Neuroplasticity: Implications for New Clinical Technique m Dr. Mark Solms.

Confer, London

Seminar om evidens for psykoterapeutisk behandling med ISTDP

m professor Allan Abbass.

Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi.

Deltagelse i The Third Nordic ISTDP Conference: ISTDP for treatment resistant patients.

Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi.

2013
Seminar om Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

m Jon Frederickson.

Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi.

Kursus i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP).

Psykolog Vesla Birkbak

Schema Therapy Workshop m prof. dr. Jeffrey Young.

Schema Therapy Denmark

Seminar med Scott D. Miller

Hvad virker i psykoterapi – Implikationer af 40 års psykoterapiforskning for effektiv klinisk praksis.

Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer.

2012
Deltagelse i International konference i New York

International Society of Schema Therapy

Kursus i Kognitiv Adfærdsterapi og angstbehandling

Kognitiv Terapi Center Århus.

2011
Forsknings og formidlingsmodul

Aarhus Universitet

Seminar om evidensbaseret psykoterapi.

Region Hovedstaden

Assessment.

Århuskredsen, Århus

Sorg og krise hos voksne.

Dansk Psykologiforening

Kursus i Kriseintervention –implikationer fra nyere forskning